Select category or view all .Kurs i Max/MSP - uppgifter

Henrik Frisk
Doctorate student
Malmo Academy of Music - Lund University
mail@henrikfrisk.com http://www.henrikfrisk.com/

10 november 2004


1 Uppgift 1 - synthesizer

Bygg en synthesizer i Max/MSP. Du kan välja vilken syntesmetod som helst och den kan vara monofonisk. Förslagsvis börjar du med att bygga synten med ett cycle~ objekt (en ren sinus-tongenerator).

Du ska ha följande kontrollsignaler:

 • Volym
 • Envelope attack och decay
 • Amplitud
 • Frekvens

Hur dessa kontrolleras är upp till dig själv men man ska kunna spela olika toner/ljud på synten i Max. I figur 1 finns en schematisk uppställning som du kan utgå ifrån.Figur 1: Schema över enkel synthesizer

PIC


För själva syntesen kan du sedan gå vidare med att titta på FM-syntes. Enklast möjliga FM-syntes kan beskrivas som i figur 2. Denna finns implementerad i en Max/MSP patch som du kan ladda ner på min hemsida (FM synthesis.pat). Så länge förhållandet mellan modulator frekvensen och carrier frekvensen bibehåller en heltals ratio (1:1, 1:2, 1:3, 1:4, ...) så blir resultatet ett harmoniskt ljud.Figur 2: Schema över enkel FM syntes

PIC


Andra objekt av intresse:

 • line~ (för envelope)
 • phasor~
 • triangle~
 • wave~
 • mtof~

2 Uppgift 2 - sampler

Bygg en liten sampler (monofon) som kan ladda in en sampling och spela upp den i olika transponeringar. Använd samma envelope som i uppgift 1 och lägg till möjligheten att ändra envelopen på loopade samplingar. Den generella strukturen är samma som i figur 1, men ljudkällan är istället en sampling.

Titta på dessa objekt:

 • buffer~
 • play~
 • groove~
 • index~

3 Uppgift 3 - audioeffekt

Bygg en enkel audioeffekt som tar ljud från en ljudfil eller från en adc~. Figur 3 visar en enkel schematisk uppställning över signalvägarna. Man ska kunna kontrollera balansen mellan effekten och det rena ljudet.

Börja med att titta igenom dokumentationen på dessa objekt:

 • tapin~, tapout~
 • comb~
 • lores~
 • onepole~
 • stutter~
 • teeth~Figur 3: Schema över en enkel effektenhet

PIC


4 Inkapsling och återanvändning

En av de stora fördelarna med Max/MSP är att man kan skapa små patcher med en specifik uppgift och sedan återanvända dessa när man behöver dem i ett annat sammanhang. Detta kräver dock att man tänker igenom sitt arbete ordentligt och försöker dela in patchen i olika delar. Var och en av dessa delar måste ha ett tydligt och helst enhetligt sätt att ta emot meddelanden och skicka vidare meddelanden. Detta kallas på programmeringsspråk för objektorientering.

Rent praktiskt fungerar det så i Max/MSP att du sparar en patch och ger den ett namn. Öppna en ny patch och spara denna i samma mapp. Nu kan du skapa en instans av den första patchen genom att skriva in namnet på den i ett objekt i den nya patchen. De kan kommunicera med varandra genom inlet, outlet eller genom send, receive, send~, receive~.

Objektet poly~ kan man använda för att dynamiskt skapa flera instanser (röster) av en patch. Om du har tänkt igenom designen på dessa tre övningarna så blir det med hjälp av poly~ ganska enkelt att skapa multitimbrala versioner av alla tre övningarna.

Back