Henrik Frisk, saxophonist, photo by Karl-Martin Almqvist.

henrikfrisk.com

This site is dedicated to sharing information about what I do as a musician, composer and researcher. I will happily receive any kind of feedback, especially through posting comments in any of the two blogs, either the one dedicated to music or the one more geared towards thinking (through music). The site is definitely an infinite work-in-progress and perhaps more of an archive than a promotion, but hopefully you will not experience weird behaviour and broken links. However, if you do, please feel free to send me a note about what happened and how it happened.

I will attempt to use this site, among other things, as a virtual stage posting new recordings every now and then. Please check back regularly and thank you for visiting!

I am also writing a blog (in Swedish) which is more concerned with politics and other things than music.
recent updates2020-12-10 [Music]

Improvisation over Minimonias

A short afterthought on Kim HedÃås Minimonimas for string quartet played by me on a set of six physical models of a violin.

2020-12-10 [News]

Image Schema performed at ZKM

My piece Image Schema is performed at the inSonic fetival at ZKM (streamed).

2020-12-10 [News]

New miniature performed live (streamed)

My improvisation over Kim Hedås string quartet Mimionimas is being performed tonight for the first time at KMH. The concert is being streamed live! See www.kmh.se.

2020-11-26 [Music]

Drinking

2020-11-14 [Document]

Forskning som undervisning

Presentation at a symposium for research education in artistic programs in music och the bachelor oand masters level', 'I denna presentation kommer jag diskutera ett samarbete mellan KMH (Kungl. Musikhögskolan) och KTH (Kungl. Tekniska Högskolan) som initierades 2016. En av målsättningarna var att bygga upp en forskningsmiljö i nära interaktion med grundutbildningen samt att möjliggöra en gemensam forskarutbildning. Programmet vände sig till anställda lärare på KMH som hade intresse för forskning. De lärare som blev antagna fortsatte arbeta på 50% som lärare samtidigt som de följde forskarutbildningen på KTH. Samtliga fyra doktorander hittills har involverat sina studenter i sin forskning, som en integrerad del av kurserna de undervisar. Studenterna har på så vis bidragit till forskningen vilket i sin tur har lett till en acceptans, forskningsmedvetenhet och intresse hos studenterna. Härutöver har det påverkat kusrsplaneutveckling inom de ämnen som det rör.

Den konstnärliga forskningen i musik har haft en stark utveckling i Skandinavien under de senaste 20-30 åren. En anledning till framgången är att det relativt begränsade antalet platser har gått till etablerade musiker. Att studenter går från grundutbildning till forskarutbildning direkt är ovanligt, om ens möjligt. Fördelen med detta är att forskarutbildningen inte har behövt koncentrera sig på den konstnärliga delen, utan istället mer på hur detta kan gestaltas som forskning. Nackdelen är att kopplingen mellan grundutbildning och forskning inte har beaktats i tillräckligt stor utsträckning. Forskarutbildningen har skett i ett spår för sig och grundutbildningen har inte sett sig ha behov av den typen av kunskapsbildning som doktoranderna ofta intresserar sig för. Detta skapar flera utmaningar, inte minst som den konstnärliga akademin fortfarande på vissa ställen befinner sig i en konfliktliknande relation till det akademiska och akademiseringen ses som ett hot. Lösningen på den situationen är inte att akademisera det som ännu inte är akademiserat. Istället bör vi sträva efter att å ena sidan göra forskningsresultat användbara i konstnärlig undervisning, och å andra sidan skapa miljöer i vilka även konstnärlig praktik i, och för sig själv, ses som potentiella forskningsresultat.

2020-11-13 [News]

Scandinavian conference on research education: presentation

This presentation is in Swedish only.

Skandinavisk seminar i KU-basert musikkutdanning

Read older news...