English version(281 words) | English version(169 words) | Swedish version (233 words) | Swedish version (113 words)

Click the image for higher resolution, or download .

Henrik Frisk, portrait Henrik Frisk playing saxophone. Henrik Frisk, at the mixer

Biography of Henrik Frisk

Henrik Frisk är bosatt i Uppsala och är aktiv nationellt och internationellt som saxofonist, tonsättare, forskare samt lärare och föreläsare och är professor i musik på institutionen för komposition, dirigering och musikteori på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt ordförande för utbildnings- och forskningsnämnden. Han arbetar främst med improvisation och elektroakustisk musik men även med ljudinstallationer. Sedan 2008, då han disputerade på det konstnärliga området på avhandlingen "Improvisation, Computers, and Interaction : Rethinking Human-Computer Interaction Through Music" (ISSN 1653-8617), har han markerat sig som konstnärlig forskare i Europa.

Han har framträtt i Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Island, Kanada, Kina, Kuba, Mexiko, Norge, Polen, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Tyskland, USA, Vietnam och Vitryssland. Som tonsättare har han mottagit beställningar från Sveriges Radio, NOMUS, Stockholms Saxofonkvartett, David Liebman Big Band, Ensemble den 3. vej, Statens Kunstfond, Ensemble Ars Nova samt flera solister, storband och ensembler i Skandinavien. Han har spelat in skivor för Svenska, Danska, Amerikanska och Kanadensiska skivetiketter.

Last biography update: 2010-05-15

Back