English version(281 words) | English version(169 words) | Swedish version (233 words) | Swedish version (113 words)

Click the image for higher resolution, or download .

Henrik Frisk, portrait Henrik Frisk playing saxophone. Henrik Frisk, at the mixer

Biography of Henrik Frisk

Henrik Frisk har sedan han föddes i Antibes, Frankrike, bott och studerat i Sverige, Danmark, Frankrike, USA och Kanada. Sedan 2007 bor han i Uppsala och är aktiv nationellt och internationellt som saxofonist, tonsättare, forskare samt lärare och föreläsare och är numera professor på institutionen för komposition, dirigering och musikteori på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt ordförande för utbildnings- och forskningsnämnden. Hans hvudintresse ligger inom den improviserade musiken samt elektroakustisk musik men han har på senare tid även arbetat expansivt med besläktade områden som ljudinstallationer och kammarmusik. Internationellt har han arbetat med musiker som David Liebman, Michael Formanek, Richie Beirach, Gary Thomas, Jim Black m.fl.

Han har framträtt i Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Island, Kanada, Kina, Kuba, Mexiko, Norge, Polen, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Tyskland, USA, Vietnam och Vitryssland. Som tonsättare har han mottagit beställningar från Sveriges Radio, NOMUS, Stockholms Saxofonkvartett, David Liebman Big Band, Ensemble den 3. vej, Statens Kunstfond, Ensemble Ars Nova samt flera solister, storband och ensembler i Skandinavien. Han har spelat in skivor för Svenska, Danska, Amerikanska och Kanadensiska skivetiketter och har haft ett långt samarbete med svenska skivbolaget dB-Productions även om han på senare år framförallt jobbar med det kollektivt drivna Kopasetic Productions.

Som lärare har Henrik Frisk mellan åren 1998-2003 arbetat med att utveckla och leda utbildningen för jazzmusiker på Musikhögskolan i Malmö. Innan dess, och delvis parallellt undervisade han i saxofon, komposition och arrangering, storband samt dirigering vid Det Rytmiske Konservatorium i Köpenhamn. Han har även varit på Högskolan i Skövde. Som gästlärare har han varit vid ett flertal skolor i Europa, Nordamerika och Asien.

Last biography update: 2010-05-15

Back