2019-01-01

Image Schema

for video and electronics More...

Recorded and available on cd

2019-01-01

Locomotion

for 60 speakers More...

Recorded and available on cd

2017-01-01

Machinic Propositions

for video and electronics More...

Recorded and available on cd

2014-01-01

Att konceptualisera glömskan

for Saxophone and voice More...

Private recording

2014-01-01

Drinking

for dan tranh, voice and electronics More...

Private recording

2013-01-01

Elle a dansé - Il se tourna

for Video and electronics, eight channel diffusion More...

Recorded and available on cd

2014-01-01

Opposite of Black Noise

for Laptop, eight speakers More...

Recorded and available on cd

2007-01-01

Repetition Repeats all other Repetitions

for Viking Eggeling's "Symphonie Diagonale", 10-stringed guitar and electronics. More...

Recorded and available on cd

2011-01-01

Månens Gråa Ögon

for t.sax, s.sax, git1, git2, el.piano, organ, bass, drum1, drum2, drum3 First performance: 2011-12-07

Download score:

Månens Gråa Ögon [420KB]

Recordings:

2011-12-15

English program note

TBA

Swedish program note

Orgeln i den andra klaviaturstämman kan vara en synth inställd på ett ljud somligger nära en lätt registrerad Hammondorgel. Om detta inte går att uppbringa kan stämman i nödfall spelas på piano.

Efter en kort inledning (i tempo 80) spelar Maggi och Loic solo från fermaten innan A fram till två takter innan E där Mats tar över. A och B är i fri time men från C är det en lös rubato känsla i tempo 100 som Cennet styr (med bakgrunderna). Från fjärdedelen innan G är det A Tempo. Gitarrsolot fortsätter fram till H där temat kommer in. K kan göras som ett kollektivt solo (men det kan också vara ett enskilt solo) i vilket grooven gradvis löses upp och övergår i fri time. När man gått vidare till L gör man ett långsamt diminuendo och när nivån har nått gränsen för det hörbara går man vidare till M och Mattias kommer in och taktarten skiftar till 9/4. Avslutning görs i 4/4 med en repetition av de sista nio takterna. Även här kanman göra en fade.

De tre trumstämmorna (Peter, Peter och Lisbeth) spelar olika varianter av en slags clave som är: 2-3-5-8 :| och alltså 18 åttondelar lång. Denna kan fraseras i två eller i tre (eller båda samtidigt). I G t.ex. spelar Lisbeth claven i 4/4 över nio takter (se första takten iGmed upptakt). I N kommer den sedan i 9/4.

Titeln `Månens gråa ögon' har jag fått av Castor, 3 år i en poetisk spekulation kring gubben i månen. Kanske kundeman tänka sig undertiteln Barbagrå.

Recorded and available on cd

2011-01-01

The Transparent I

for sheng, dan bau, dan tranh, accordion, 10-stringed guit., vla, d.bass, More...

Private recording

2006-01-01

Repetition Repeats all other Repetitions

for 10-stringed guitar and computer More...

Recorded and available on cd

2010-01-01

The Mystic Writing Pad I

for sax (midi) or windcontroller, vc (electric), el. guitar, keyboard, MIDI-marimba, crotales and gongs More...

Private recording

2009-01-01

Continuous Breach

for cl, sop sax, trb, pi, laptop, dr, vn, vc, bass More...

Private recording

2006-01-01

The Six Tones

for Dan Tranh, Dan Bau, banjo, e-bow, 10-stringed guitar and electronics More...

Private recording

2003-01-01

Drive

for electric viola grande or viola and computer More...

Recorded and available on cd

2001-01-01

Improvisations for saxophone and computer

for saxophone and computer More...

Private recording

2003-01-01

Perspicio

for saxophone quartet and computer More...

Private recording

2001-01-01

Music for houses / Housebroken

for four channel tape More...

Private recording

1996-01-01

Tetrachordal Variations

for String orchestra and improvising soloist(s) More...

Private recording

2001-01-01

Improvisation VII

for improvising soloist and computer More...

Private recording

2003-01-01

etherSound

for computer and cellular phone (and improvising artists) More...

Private recording

Back to list view

Back