2019-01-01

Image Schema

for video and electronics More...

Recorded and available on cd

2019-01-01

Locomotion

for 60 speakers More...

Recorded and available on cd

2017-01-01

Machinic Propositions

for video and electronics More...

Recorded and available on cd

2014-01-01

Att konceptualisera glömskan

for Saxophone and voice More...

Private recording

2014-01-01

Drinking

for dan tranh, voice and electronics More...

Private recording

2013-01-01

Elle a dansé - Il se tourna

for Video and electronics, eight channel diffusion More...

Recorded and available on cd

2014-01-01

Opposite of Black Noise

for Laptop, eight speakers More...

Recorded and available on cd

2007-01-01

Repetition Repeats all other Repetitions

for Viking Eggeling's "Symphonie Diagonale", 10-stringed guitar and electronics. More...

Recorded and available on cd

2011-01-01

Månens Gråa Ögon

for t.sax, s.sax, git1, git2, el.piano, organ, bass, drum1, drum2, drum3 More...

Recorded and available on cd

2011-01-01

The Transparent I

for sheng, dan bau, dan tranh, accordion, 10-stringed guit., vla, d.bass, More...

Private recording

2006-01-01

Repetition Repeats all other Repetitions

for 10-stringed guitar and computer More...

Recorded and available on cd

2010-01-01

The Mystic Writing Pad I

for sax (midi) or windcontroller, vc (electric), el. guitar, keyboard, MIDI-marimba, crotales and gongs More...

Private recording

2009-01-01

Continuous Breach

for cl, sop sax, trb, pi, laptop, dr, vn, vc, bass More...

Private recording

2006-01-01

The Six Tones

for Dan Tranh, Dan Bau, banjo, e-bow, 10-stringed guitar and electronics More...

Private recording

2003-01-01

Drive

for electric viola grande or viola and computer More...

Recorded and available on cd

2001-01-01

Improvisations for saxophone and computer

for saxophone and computer More...

Private recording

2003-01-01

Perspicio

for saxophone quartet and computer First performance: Västerås, January 2003

No score

English program note

Perspicio is an interactive piece for saxophone quartet and computer in two parts. A simple four-part harmony progression is the basis for both movements. In the first movement the setting is bass, baritone, tenor and alto saxophone and in the second it is alto, alto, soprano, soprano. The two movements are each others mirror reflection, in time as well as in (harmonic) space. The computer part is generated and played back in real time under constant influence from the acoustic instruments.

Perspicio is about what happens in between events, about the elements that are there but cannot be seen or heard, in the space where perception of time is distorted. A little bit like looking at an object through an aquarium - the shape of the object is no longer fixed.

Perspicio was comissioned by the Stockholm Saxophone Quartet, with financial support from the Arts Grants Committee in Sweden, and premiered in Västerås, Sweden on January 24, 2003.

Swedish program note

Perspicio är ett interaktivt stycke för saxofonkvartett och dator i två satser. Båda satserna är komponerade utifrån samma harmoniska grundmaterial - en ganska enkel, diatonisk, fyrstämmig sats. I första satsen är besättningen bas, bariton, tenor och altsax och i andra satsen är den två altar och två sopraner. De två satserna kan ses som varandras spegelbild, som en reflektion såväl i tiden som i (det harmoniska) rummet. De elektroakustiska elementen är inte statiska utan genereras och spelas i realtid och påverkas och bearbetas av vad och hur musikerna spelar och utgör i sig en kraftigt förvrängd spegelbild av de akustiska ljuden.

Perspicio betyder 'se igenom' eller 'blicka in i' på latin och reflekterar metaforen som jag arbetade med när stycket komponerades: Att betrakta ett objekt och upptäcka att formen inte längre är fast utan i ständig förändring - ungefär som att titta på en sten under vattenytan.

Stycket beställdes av Stockholms Saxofonkvartett med medel från Konstnärsnämnden och uruppfördes på en konsert i Västerås den 24 januari 2003.

Private recording

2001-01-01

Music for houses / Housebroken

for four channel tape More...

Private recording

1996-01-01

Tetrachordal Variations

for String orchestra and improvising soloist(s) More...

Private recording

2001-01-01

Improvisation VII

for improvising soloist and computer More...

Private recording

2003-01-01

etherSound

for computer and cellular phone (and improvising artists) More...

Private recording

Back to list view

Back