Henrik Frisk, saxophonist, photo by Karl-Martin Almqvist.

news

Current events and scheduled concerts. You can sign up to my mailing list if you want to be contacted by email about concerts. Due to personal reasons I have not been able to publish all events here as usual for 2012 and 2013.


show all ↑
2013-09-06

Opponent for Kim Hedås' defence in Gothenburg

On September 6 I will be the discussion partner and examine Kim Hedås' doctoral dissertation in Gothenburg.

Den 6 september 2013 disputerade Kim Hedås vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet med doktorsavhandlingen "Linjer. Musikens rörelser – komposition i förändring", en avhandling som fokuserar på musikens relationer. Hur förhåller sig musik till det som inte är musik? Kim Hedås har arbetat med musikens rörliga, föränderliga förbindelser i en konstnärlig undersökning med musiken kopplad till fem teman: rörelse, identitet, tid, minne och rum. Det egna kompositionsarbetet under doktorandtiden har resulterat i sexton verk som har spelats vid konserter, föreställningar och utställningar. Avhandlingen presenteras i tvådelad form med musik, bilder, filmer och text på en dvd tillsammans med en bok. Delar av materialet + avhandlingstexten som pdf finns på hemsidan kimhedas.se under rubriken linjer. Hela arbetet – Linjer som dvd + bok – finns nu att köpa hos bokhandlare, även på nätet.

Back