image-right

I will do a performance of etherSound at jazz club Fasching, Stockholm on Monday May 3, 2010 at 8 pm. I will also participate in a group performance with master musicians Lena Willemark (vocal), Svante Henrysson (cello) and Peter Danemo (drums and electronics).

More info on etherSound.<h4>Ett kreativt och spännande möte, ett vågspel…</h4>

Del två av Femte Vågen kommer att inledas med något som Henrik Frisk kallar för Ethersound, en interaktiv ljudinstallation som bygger på aktivt deltagande. Publiken skickar SMS som direkt omvandlas till musik. Instruktioner ges på plats. Andra avdelningen kommer att ha slumpen som tema och röd tråd. Ett spontant musikaliskt möte med kreativiteten som insats…

Lena Willemark – sång och violin, Henrik Frisk – dator, Svante Henryson – cello, Peter Danemo – slagverk & elektronik

More info

Click the tag/category for related posts

Tags:

Categories:

Updated: