image-right

Saturday March 19 marks the debut for our society for new music, NEO, in Uppsala. The Saturday concert will present Trio Wallin (clarinet, cello, piano) in Nannaskolans Aula in Uppsala at 15:00. On April 15 we will present our second concert featuring myself on saxopphone and electronics and Erik Ring on altoviolin.

Get the program.

Get the poster. Kulturföreningen NEO är en nystartad förening i Uppsala för främjandet av kultur i allmänhet, musik i synnerhet och då särskilt kammarmusik. Föreningen kommer att arrangera en kontinuerlig kammarmusikserie med start hösten 2011.

Click the tag/category for related posts

Tags:

Categories:

Updated: