image-right

I’m doing a concert with Swedish viola player Erik Ring in Uppsala on Friday, April 15 at 19.00 at Nannaskolans Aula. The concert is part of the chamber music week arranged by the music school in Uppsala. The program features music by Tigran Mansurian and Bach as well as improvisations.

Download the poster here [pdf]

Konserten arrangeras av kulturföreningen NEO som är en nystartad förening i Uppsala för främjandet av kultur i allmänhet, musik i synnerhet och då särskilt kammarmusik. Föreningen kommer att arrangera en kontinuerlig kammarmusikserie med start hösten 2011.

Click the tag/category for related posts

Tags:

Categories:

Updated: